Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Stichting tot Behoud van het Roodbont Friese Vee

De Stichting Roodbont Fries Vee is opgericht in 1993 ter voorkoming van het uitsterven van het Roodbonte Friese ras. In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert veehouders met Roodbonte Friese koeien, legt contacten met instanties en geeft voorlichting.

Doel van de stichting
De stichting Roodbont Fries Vee heeft als doel het in stand houden van het Roodbonte Friese vee, waarbij het economische doel van de dieren niet uit het oog wordt verloren. Mede dankzij de inspanningen van de stichting neemt het aantal Roodbont Fries vee jaarlijks toe.

Activiteiten van de stichting

  • Inventarisatie en registratie van Roodbont Fries Vee.
  • Contacten leggen tussen boeren en instanties.
  • Opstellen en uitvoeren van fokprogrammars in samenwerking met veehouders en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (de Genenbank).
  • Incidenteel aankopen van dieren die verloren dreigen te gaan.
  • Onderzoek naar onder meer bloedgroepen.
  • Voorlichting en pr.

 

Donateur worden?
Dat kan al vanaf € 20,-- per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer  NL 69 RABO 0131 6846 55 van St. Roodbont Fries Vee, onder vermelding van uw naam en adres. Meld u aan via het contactformulier, of via het secretariaat (tel. 0517 342 050).
De statuten van Stichting Roodbont Fries Vee vindt u hier, evenals de bestuursleden. De doelstelling en de middelen hebben we er voor u uitgelicht.