Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Fokplan

In 2007 heeft het bestuur vijf foklijnen bepaald:

 • de Jet–lijn;
 • de Koos–lijn;
 • de Kei– en Marco–lijn vanwege het mooie vel;
 • de lijn licht roodbont met voornamelijk bloed van speciale moederdieren;
 • de Surfenne–fokkerij.

Het doel van deze foklijnen is om met bloedgroepenonderzoek te kunnen bepalen of de Friese genen na twee generaties nog aanwezig zijn. Eind vorige eeuw is men helaas overgestapt van bloedgroepenonderzoek naar goedkoper DNA–profielonderzoek. Helaas komt hieruit minder informatie naar voren waardoor de genen niet meer kunnen worden getraceerd.

Momenteel is het bestuur in overleg met het CGN, Stichting Zeldzame Huisdieren, het Louisbolkinstituut en Rijksuniversitatie Wageningen over een fundamentfokkerij. Er is alvast een rapport gepubliceerd. Wellicht worden bovengenoemde lijnen de fundamenten.


Hermke drievoudInteelt is een gevaar dat bij kleine populaties altijd op de loer ligt. Een goede afkomstregistratie is daarom van groot belang.
Vandaar dat de stiching onder de knoppen 'stieren' en 'koeien' de kwartierstaten (ouders en grootouders) met de melkproductiegegevens en bijzonderheden beschikbaar wil maken voor de fokkers. Om dit te realiseren vragen wij uw toestemming uw diergegevens bij de betreffende organisaties op te vragen. U kunt hier de verklaring lezen, uitprinten, invullen en opsturen. Wij stellen uw medewerking erg op prijs.


Omdat met name voor het dubbeldoel wordt gekozen, wil de stichting graag melkkontrole bevorderen en uitwisseling van hobbykoeien naar melkveehouderijen mogelijk maken om melklijsten bij de hobbykoeien te krijgen. Om dit te vergemakkelijken wil de stichting een formulier opstellen waarop de afspraken omtrent de uitwisseling worden aangevinkt danwel vastgelegd. Hierbij wordt gedacht aan de volgende punten:

 • vergelijkbare gezondheidsstatus;
 • duur van twee lijsten;
 • wordt de koe geleend, gekocht of uitgewisseld;
 • wie bepaalt welke stier wordt gebruikt;
 • van wie wordt het kalf;
 • afspraken in geval van ziekte en/of dood;
 • dierenartskosten, enz.