Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Rood bont fries vee - Actueel - Agenda

23-12-2022 - Aankondiging bedrijfsexcursie
In juni of juli 2023 organiseren we weer een bedrijfsexcursie.
Rond februari a.s. volgt hierover meer informatie.

22-02-2023 - Jaarvergadering 2023
Op vrijdag 3 maart 2023 houdt Stichting behoud Roodbont Fries Vee haar jaarlijkse vergadering.
Hieronder vindt u informatie over aanvang en locatie, alsmede een samenvatting van de agenda voor deze avond.

18-06-2023 - Excursie 2023
We nodigen jullie graag uit voor onze jaarlijkse excursie. Dit jaar bezoeken we het biologische melkveebedrijf Kiestra in Wyns.