Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Rood bont fries vee - Actueel - Nieuws

10-06-2024 - UITNODIGING FOKKERSDAG ZATERDAG 6 JULI 2024 NAAR MTS. BOUMA - WIJNANDS
We nodigen jullie graag uit voor de excursie naar het biologisch melkveebedrijf Bouma-Wijnands in Idzegahuizen/Skuzum. De veestapel bestaat voor ongeveer een derde uit Roodbonte Friezen, een derde Fries-Hollands vee en ongeveer een derde kruisingen.

25-03-2024 - Nieuwbrief nummer 19
In deze nieuwsbrief:

25-03-2024 - Levend erfgoeddagen
Op 14 en 15 september 2024 worden de 'Levend erfgoeddagen' gehouden.

04-01-2024 - Nieuwe stier
Onze nieuwste aanwinst is Obe Cheeta. Samen met de BIO-KI zetten wij deze stier in.

15-12-2023 - Uit het plakboek van Ferdinand Keulen
Ferdinand Keulen was in 1957 één van de oprichters en eerste voorzitter van de VRF, Vereniging Roodbontfokkers in Friesland (de voorloper van onze stichting). Keulen heeft een fotoplakboek gemaakt van zijn Fries Roodbonte koeien, maar ook met foto’s van de jubileumkeuring van het FRS (Friesch Rundvee Stamboek) in Leeuwarden in 1959.

11-12-2023 - Reportage van het eerste in Friesland Erkende Fokcentrum van de Fries Roodbonte koe
Omrop Fryslân maakte een reportage van het eerste in Friesland Erkende Fokcentrum van de Fries Roodbonte koe en de enorme stijging van het aantal vrouwelijke dieren.