Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Steun onze stichting en ANBI info

Dat kan al vanaf € 20,-- per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 69 RABO 0131 6846 55 t.a.v. St. Roodbont Fries Vee en onder vermelding van uw adres. Aanmelden kan via secretaris@roodbontfriesvee.nl, of via het secretariaat (tel. 0517 342 050).

  

ANBI-informatie

Officiële naam: Stichting tot Behoud van het "Roodbont Friese Vee"

Publiek bekende naam: Stichting Roodbont Friese Vee

KvK-nummer: 41004583

RSIN-nummer: 81 477 0836

 

Secretariaat:

W. Grit

Nije Herne 10

8831 ZS Winsum

E-mail: secretaris@roodbontfriesvee.nl

 

Doelstelling volgens de statuten: Artikel 2:

De stichting heeft ten doel:

Het in stand houden van het zeer zeldzame ras Roodbont Friese Vee, als cultureel levend erfgoed in de ruimste zin van het woord.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : dhr. D. Durksz 

Secretaris : dhr. W. Grit

Penningmeester: dhr. B. Voolstra

lid: dhr. A. Schievink

lid: dhr. N. Hooghiemster

 

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

 

Jaarverslagen:

Beleidsplan: zie hieronder.

Jaarverslag: zie hieronder.

Financieel overzicht: zie hieronder.

 

 

 

 Downloads:
Bestuursleden stichting roodbont fries vee 2024.pdf
Doel en middelen1.pdf
Doelstelling stichting roodbont fries vee uit statuten 2018.pdf
Beleidsplan stichting roodbont fries vee 20192023.pdf
Jaarverslag 2022.pdf
St. roodbont fries vee financieel verslag 2022.pdf
Statuten.pdf