Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Steun onze stichting en ANBI info

Dat kan al vanaf € 20,-- per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 69 RABO 0131 6846 55 t.a.v. St. Roodbont Fries Vee en onder vermelding van uw adres. Aanmelden kan via secretaris@roodbontfriesvee.nl, of via het secretariaat (tel. 0517 342 050).

  

ANBI-informatie

Officiële naam: Stichting tot Behoud van het "Roodbont Friese Vee"

Publiek bekende naam: Stichting Roodbont Friese Vee

KvK-nummer: 41004583

RSIN-nummer: 81 477 0836

 

Secretariaat:

W. Grit

Nije Herne 10

8831 ZS Winsum

E-mail: secretaris@roodbontfriesvee.nl

 

Doelstelling volgens de statuten: Artikel 2:

De stichting heeft ten doel:

Het in stand houden van het zeer zeldzame ras Roodbont Friese Vee, als cultureel levend erfgoed in de ruimste zin van het woord.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : dhr. D. Durksz 

Secretaris : dhr. W. Grit

Penningmeester: dhr. J. Heeringa

lid: dhr. A. Schieving

lid: dhr. N. Hooghiemster

 

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen.

 

Jaarverslagen:

Beleidsplan: zie hieronder.

Jaarverslag: zie hieronder.

Financieel overzicht: zie hieronder.

 

 

 

 Downloads:
Bestuursleden stichting roodbont fries vee 010420151.pdf
Doel en middelen1.pdf
Doelstelling stichting roodbont fries vee uit statuten 2018.pdf
Beleidsplan stichting roodbont fries vee 20192023.pdf
Jaarverslag 2018.pdf
Financien 2019.pdf
Statuten.pdf