Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Links

KI De Toekomst
KI Kampen
CGN (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)
Wageningen Universiteit, meedoen aan DNA-test
CR Delta (CRV)
SZH (Stichting Zeldzame Huisdieren)
Puur Stellinwerfs Natuurvlees

FHRS (Fries Hollands Rundvee Stamboek)

Vereniging voor de fokkerij van het Fries-Hollands ras

Rispens State
Friese Hoender Club
Werkverband Friese Rassen
NZS (Nederlands Zwartbles Schapenstamboek)
Zwartbles Fokkersgroep
Melkschapen in Nederland
NVSW (Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen)
LFNL (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten)
Fruit yn Fryslân

Textmarker Translations