Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

GEANNULEERD - Excursie Roodbont Fries Vee

Helaas hebben we moeten besluiten dat de excursie en de presentatie zaterdag 26 september NIET DOOR KAN GAAN.
Door de coronaperikelen kunnen we dit niet organiseren. We hadden de hoop dat in de loop van september de situatie en daarmee de maatregelen beter en soepeler zouden worden, maar dat is helaas niet het geval.

De excursie wordt verplaatst naar 2021. Er is nog geen datum gepland.


Oorspronkelijke bericht

Zaterdag 26 september 2020 wordt de jaarlijkse excursie gehouden. We nodigen u hier van harte voor uit.

 

De kosten voor de excursie bedragen € 15,-- p.p.
Opgave graag via  secretaris@roodbontfriesvee.nl

 

Aanvang 10.00 uur.

Bij: Reinder van der Leij

Bûtewei 12

9247 WL Ureterp

 

12.30 lunch in 

MFC De Wier in Ureterp

De Telle 21, 

9247 BH Ureterp

 

13.30 spreker: 

Roelof Jacobi

Ondernemerscoach Agrifirm

Onderwerp: Ondernemen binnen nieuwe grenzen met de Fries Roodbonte koe.