Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Uitnodiging jaarbijeenkomst

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst Fries Roodbont Vee op woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur.
Adres: De Trilker, Marsherne 2, 9013 CG POPPENWIER


Onderwerpen:

 

* Presentatie van Theun Vellinga, onderzoeker Wageningen Universiteit:
"Revival van de originele Nederlandse dubbeldoel runderrassen?"

 

Productie van melk én vlees: Dubbeldoelrassen zijn van waarde!

De Nederlandse dubbeldoel rundveerassen , zoals d Fries Roodbonte koe, zijn in de afgelopen decennia grotendeels vervangen door het gespecialiseerde melkras Holstein Friesian. Het onderzoek laat echter zien dat dergelijke dubbeldoelrassen nog steeds van waarde zijn, wanneer integraal wordt gekeken naar de milieu-effecten van de productie van melk, rundvlees én kalfsvlees. De reden is dat gespecialiseerde rundvleesproductiesystemen (zoogkoeien) hoge emissies van broeikasgassen per kilogram vlees laten zien, vergeleken met de productie van rundvlees vanuit de melkveehouderij.
En systemen met dubbeldoel rassen hebben vaak lagere kosten, waardoor het bedrijfsresultaat vergelijkbaar is.  Bovendien hebben we een weerbaarder koe nodig in de toekomst.

 

* Actualiteiten St. Behoud Roodbont Fries Vee

 

 

U bent van harte uitgenodigd!

W. Grit, secretaris