Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Stierenboek Roodbont Fries Vee

Op de jaarvergadering van de Stichting Roodbont Fries Vee van vrijdag 8 januari jl. is het nieuwe Stierenboek uitgereikt aan 30 aanwezigen.

Het Stierenboek is digitaal beschikbaar en kan onder aan deze pagina gratis worden gedownload.

 

Wilt u het Stierenboek liever op papier ontvangen? Dat kan.

Maak € 5,-- over op bankrekeningnummer  NL 69 RABO 0131 6846 55 van St. Roodbont Fries Vee, onder vermelding van uw naam en adres. U krijgt het Stierenboek dan thuisgestuurd.Downloads:
Stierenboek fries roodbont vee januari 2016 versie 1.0.pdf