Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Levend Erfgoed Fair Harich

De allereerste editie van de zogenaamde Levend Erfgoed Fair vindt op 27 opktober plaats in manege plaats in manege Gaasterland aan de Wyldemerkwei 1 in Harich.

Een uitgelezen gelegenheid, zo zeggen de initiatiefnemers om, ons Fries levend erfgoed te ontmoeten. De Fries-Hollandse koe, het Friese paard, en Sint Jans rogge verbouwd op de Friese zandgronden…Fryslân is heel rijk in aantal (boerderij)dieren, maar ook in granen, bonen en appels die hun oorsprong vinden in de provincie. Sommige van deze rassen kennen een eeuwenoude geschiedenis, maar zijn tegenwoordig zeldzaam geworden.

Daarom is 27 oktober een bijzondere dag, want op dit evenement kan iedereen kennis maken met het oer-Friese levend erfgoed tijdens de Levend Erfgoed Fair in manege Gaasterland. Dieren en gewassen uit de Friese cultuurhistorie zijn steeds meer op de achtergrond geraakt. De Fries Roodbonte koe telde in 2017 bijvoorbeeld nog maar 485 vrouwelijke fokdieren. Zonde om dit levend erfgoed in de vergetelheid te doen raken. Daarom kan iedereen tijdens de Levend Erfgoed Fair kennis maken met deze bijzondere rassen en gewassen.

Op deze dag maken de ras- en fokverenigingen en telers/vertegenwoordigers van Friese gewassen zich sterk voor het Fries levend erfgoed. Zij willen niet dat ons levend erfgoed verdwijnt uit het Friese landschap. Daarom laten zij de bezoekers kennis maken met deze prachtige dierenrassen en gewassen. Samen met Landschapsbeheer Friesland, Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Platform Friese Rassen verzorgen zij dit jaar de allereerste Levend Erfgoed Fair tijdens de Gaasterlandse Natuurweek.

Op de manege worden van 10.00 tot 16.00 uur diverse rassen en gewassen tentoongesteld. Er worden diverse shows, lezingen, wedstrijden, proeverijen en kinderactiviteiten georganiseerd. Op deze dag laten de Friese rassen en gewassen zien wat ze waard zijn.

 Bron: Sneeker Nieuwsblad 16-10-2018