Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Subsidieaanvraag MZR: Melkvee van Zeldzame Runderrassen vanaf 1 t/m 30 september 2020

Van 1 tot en met 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze zomer opengaat, is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd. Deze regeling geldt voor koeien van de zeldzame rassen: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee.


Belangrijk voor de veehouders is dat zij zelf de aanvraag moeten indienen via mijn.rvo.nl in de periode van 1 t/m 30 september. Om dit te kunnen doen is het goed om vooraf te controleren of al je dieren al correct gevlagd zijn als ‘Zeldzaam Huisdier' in het I&R systeem, dit kan via het Paraplubestand. Daarnaast stelt RVO op hun website dat voor de aanvraag ook minimaal een 2+ eHerkenning nodig heeft.

 

Alle voorwaarden op een rij en uitleg over het aanvragen van MZR subsidie is duidelijk omschreven op de website van RVO.
Belangrijk is dat de koeien van de zeldzame rassen geregistreerd staan in het "Paraplubestand".

 

Meer info op de website van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH):

https://szh.nl/artikelen/nieuws/subsidie-mzr/