Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Excursie 2023

We nodigen jullie graag uit voor onze jaarlijkse excursie. Dit jaar bezoeken we het biologische melkveebedrijf Kiestra in Wyns.

Op zaterdag 8 juli ontvangen zij u graag op hun nieuwe locatie:
Adres Bartlehiem 8, 9091BJ in Wyns.


Deze excursie is een gezamenlijke fokkersdag van de vereniging van het Fries-Hollands rundvee ras en de stichting Roodbont Fries Vee.


Programma:
10.30 uur ontvangst in Wyns Kennismaken met het bedrijf en rondleiding

12.30 uur op naar de lunch

13.00 uur lunch met aansluitend nieuws van Fries-Hollands en Fries Roodbont.

 

U kunt u opgeven voor deze excursie door € 17,50 over te maken op rekening NL69RABO0131684655, t.a.v. St. Behoud Roodbont Fries Vee,
vermeld aub uw naam en adres. Betaling en opgave voor 5 juli a.s. i.v.m. reservering lunch.


De besturen van de vereniging van het Fries-Hollands rundvee