Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Plaats advertentie


Vorige - 0 - Volgende

Naam: Wiebe Buruma
Woonplaats: Stynsgea
Datum: 13-11-2017 om 19:03
Mooie pink 11 moanne ald fan Sven, mem is fan Epke fan 'e slinke.
Mooie bolle mooi tekene, ek van Sven, mem ek fan Epke fan 'e slinke.

Naam: Veenstra
Woonplaats: Noordwijk (GN)
Datum: 10-11-2017 om 17:52
Twee 100% Fries roodbonte stieren:
* Ruters Anders 15-04-2017, zeer mooi getekend. v Sietse. mv Ids op e Heide.
*Fokke 17-03-2016 v Keimpe. mv de Vennen Rodeo.
Deze stier heeft tussen de pinken gelopen en zijn drachtig gescand.
Lepto vrij. IBR en BVD onverdacht.

Naam: Pyt de Boer
Woonplaats: Boazum
Datum: 26-10-2017 om 16:03
3 kalve hokkelingen. kealje desimber, april en maaie. Meie fansels ek by ienen fuort.

Hibma 15 is kalf fan Folker € 1500,00.
Hibma 16 is kalf fan Jeltse Goasse. € 1300,00.
Hibma 16A is kalf fan Durk € 1200,00.

Tige mak fee! tel. 0515521344

Naam: Wijnia
Woonplaats: Itens
Datum: 20-10-2017 om 21:27
Mooi dieprood Fries roodbont stierkalf. Heeft altijd bij z'n moeder gelopen.
- Geboortedatum: 20 mei 2017
- Vader: Sven
- Moeders vader: Ids
Gezondheidsstatussen in overleg.
Tel. 0515331717

https://www.marktplaats.nl/a/dieren-en-toebehoren/runderen/m1216088185-100-fries-roodbont-stierkalf-5-maanden-oud.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=1

Naam: m bouma
Datum: 03-10-2017 om 13:57
te koop ::
van biologisch bedrijf: drachtige vaars v Skúster Hoatse, mv Surfenne Douwe, drachtig van Folker, verwachte kalfdatum 18-1-18, redenen afvoer: fosfaatregelgeving, loopt te makkelijk door de sloot, blijft wel netjes achter een schokdraad
info m bouma T 0515 232812

Vorige - 0 - Volgende