Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Dierpremie melkgevende koeien

Op 11 december jl. is bekend geworden dat er een dierpremie komt voor melkgevende koeien van de zeldzame rassen Fries Roodbont, Fries Hollands, Brandrood, Blaarkop, Lakenvelder - min 87,5%.


Per gemiddeld aanwezige melkkoe wordt de premie € 150,-- ! 

 

Samen met de andere rasverenigingen en vooral ook de Stichting Zeldzame Huisdieren hebben we ons sterk ingezet om deze premie te krijgen.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Zeldzame Huisdieren

 

Met vriendelijke groet,

 

Durk Durksz

Voorzitter Roodbont Fries Vee.