Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Uitnodiging excursie Fries Roodbont Vee: zaterdag 20 oktober 2018

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarexcursie van het Fries Roodbont Vee op zaterdag 20 oktober 2018 in Haulerwijk.
Voor meer informatie zie bijgaande uitnodiging hieronder.

Graag aanmelden (en betaling) vooraf.

Met vriendelijke groet
Wim Grit


 

Uitnodiging voor alle donateurs, deelnemers, adressanten en belangstellenden.
 
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst Fries Roodbont Vee.


Zaterdag 20 oktober 2018 om 10.30 uur:
Adres: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, 8433 KV HAULERWIJK


’s Ochtends een presentatie van Gerbrand van Burgsteden (CRV) over fokkerijzaken en de nieuwe regels voor stamboekregistratie.

Aansluitend lunch.
’s Middags excursie naar fam. de Boer,  Slinke 13, 8433 LW Haulerwijk. Vanaf 13.30 uur.  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vanaf 1 november 2018 treedt de nieuwe Europese fokkerijverordening in werking. De verordening heeft ook invloed op de stamboekregistratie. Bijvoorbeeld de interpretatie van raszuivere dieren verandert. Wat betekent dit voor onze fokkerij? Van Burgsteden, hoofd Stamboek & Registratie bij CRV, vertelt ons wat er verandert.
’s Middags gaan we op excursie naar het bedrijf van familie Wiebe en Bas de Boer, De Slinke 13, 8433 LW Haulerwijk. Zij hebben een zuiver Fries Hollands en Fries Roodbonte veestapel. De stal is onlangs aangepast op een mooie en goedkope manier.


Er wordt voor een lunch gezorgd. De kosten bedragen net als vorig jaar € 15,- per persoon, graag vooraf overmaken met vermelding van naam en adres en Jaarbijeenkomst Haulerwijk op rekening NL69RABO0131684655 t.n.v. St. Behoud Roodbont Fries Vee. 
 
Hierbij van harte uitgenodigd!


W. Grit, secretaris

De Nije Herne 10

8831ZS  Winsum (Fr.)

secretaris@roodbontfriesvee.nl 

tel.  0517- 34 20 50