Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Tweede Kamer kiest voor ondersteuning van de oer-Nederlandse rundveerassen in het fosfaatdebat

Oer-Hollandse veerassen, zoals Fries Roosbont Vee, krijgen in de toekomst een financiële ondersteuning. Dat heeft de Tweede kamer in een motie aan minister Schouten opgedragen. De inzet is een jaarlijkse premie van € 200,- voor deze zeldzame koeien. De minister heeft aangegeven dat dit niet eerder dan 2020 in zou kunnen gaan. Wij vinden dat dit eerder in moet gaan. We zijn daarover nog in overleg.
Onze vraag om een uitzondering in de fosfaatwetgeving te krijgen is niet gehonoreerd.
In bijgaand persbericht geeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) weer hoe de stand van zaken is.


 

PERSBERICHT  STICHTING ZELDZAME HUISDIERRASSEN (SZH)

6 juli 2018

 

Tweede Kamer kiest voor ondersteuning van de oer-Nederlandse rundveerassen in het fosfaatdebat

  

Op 6 juni 2017 heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen met het aanbieden van de Brandrode Brandbrief aan de leden van de commissie van Landbouw en Visserij de aandacht en ondersteuning van de Kamer gevraagd bij het in stand houden van de bedreigde Nederlandse zeldzame koeien-, schapen-, geiten-, paarden-, varkens-, kippen-, ganzen-, duiven-, eenden-, bijen- en hondenrassen. Kortom ons levend agrarisch erfgoed. Een van de aanleidingen was het negatieve effect, dat de wettelijke maatregelen om de fosfaatproductie terug te dringen hebben op de populatiegrootte van de verschillende rundveerassen.

 

13 maanden later op donderdag 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer een motie ingediend door Carla Dik-Faber van de Christen Unie aangenomen waarin de regering verzocht wordt om de (provinciale) POP subsidie aan te wenden voor individuele dierpremie bij deze rassen. Het betreft de Brandrode runderen, het Fries Hollandse en Roodbont Friese vee, de Groninger Blaarkoppen, Lakenvelders en Witrikken die gemolken worden. Daarnaast wordt gevraagd de houders van deze zeldzame melkkoeien te ondersteunen vanuit het nieuwe GLB. Deze motie is ondersteund door D66, CDA, Groen Links, SP, VVD en PvdA. Dit onderstreept het belang wat al deze partijen hechten aan het behoud van ons genetisch erfgoed. Zeker met het oog op de toekomstig zo gewenste kringlooplandbouw landbouw, waar deze van oorsprong dubbeldoel rassen helemaal in passen.

 

De SZH en melkveehouders van deze rassen zijn blij met het vooruitzicht op financiële ondersteuning uit de bestaande EU pot. Ze beseffen terdege dat het dit jaar nog niet geregeld zal zijn. Het vooruitzicht dat er ook in het toekomstige GLB rekening gehouden gaat worden met de uitzonderlijke positie en waarden van deze rassen in de veehouderij is een fraaie stip op de horizon. Dan krijgen ze wat de andere collega's in vrijwel alle andere EU lidstaten ook al decennia ontvangen: individuele diersubsidie voor  het behoud van genetische voedselbronnen, bronnen van ons bestaan.

 

Met een goed functionerende werkwijze van het plaatsen van vlaggen bij de individuele diernummers in het I&R systeem door de SZH (in opdracht van het ministerie van LNV) kan RVO op betrekkelijk eenvoudige wijze de betreffende dieren herkennen als werkelijk behorend tot een zeldzaam Nederlands ras en de subsidieregeling uitvoeren en controleren.

 

De SZH en de veehouders zijn er klaar voor. Ze beschouwen het aannemen van deze motie als een erkenning voor de inspanningen die ze verrichten om deze prachtige typische oer-Nederlandse koeien in stand te houden en waarmee ze een groot maatschappelijk belang dienen: behoud van agrobiodiversiteit voor de volgende generaties.