Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Kalfjes te koop?

We krijgen veel vragen of er ook Fries Roodbonte kalfjes te koop zijn.


Ja soms wel, maar er zijn weinig Fries Roodbonte koeien (iets meer dan 400), er zijn dus ook maar weinig kalfjes te koop.

 

Wel kunt u inkruisen met onze stieren. Na 3 kruisingen heeft u een 7/8 Fries Roodbonte. En dat mogen we dan ras Fries Roodbonte koeien noemen.

 

U kunt sperma van onze stieren vinden en bestellen.

 

Bijvoorbeeld van deze kanjer: Eelke                                        Of deze: Folker 5592

 

Eelke          Folker