Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Bestuur zoekt versterking

De wereld van de Roodbont Friese koe is volop in beweging en we kunnen nog wel wat hulp gebruiken.

Het bestuur van Stichting Roodbont Fries Vee bestaat momenteel uit vier leden.
Naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid, zijn er buiten het bestuur nog een aantal vrijwilligers actief op het gebied van de fokkerijadministratie, fokkerijadvies en PR.

We willen het bestuur graag versterken met minimaal één algemeen bestuurslid.
Kennis van en/of affiniteit met fokkerij is daarbij welkom.


Meer informatie over de activiteiten van het bestuur vindt u hier , ook kunt u contact opnemen met Wim Grit, secretaris, tel. 0517 - 342 050  of via e-mailadres secretaris@roodbontfriesvee.nl