Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Nieuwsbrief nummer zeven

Onze nieuwsbrief is weer uit!
Deze keer een special met belangrijke informatie over Zeldzame runderrassen en de Regeling fosfaatreductie 2017.


 

Verder met de aankondiging van onze jaarvergadering in 2017.

U vindt de nieuwsbrief onder het kopje Nieuwsbrieven.

 

We wens u veel leesplezier.