Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Vriendendag Stichting Zeldzame Huisdierrassen 2016

Stichting Zeldzame Huisdierrassen nodigt u uit voor de SZH fokkers- en vrienden dag 2016:

Elk jaar organiseert Stichting Zeldzame Huisdierrassen een dag voor liefhebbers van onze Nederlandse landbouwhuisdierrassen. Op deze dag presenteren wij hoe het gaat met onze rassen, wat de stichting heeft kunnen doen in afgelopen jaar, en zijn er een aantal interactieve workshops waarbij het erfgoed centraal staat. Voor de kinderen is er deze dag ook van alles te beleven. Aan de eind van de dag is er een uniek ZeldzaamLEKKER diner voor de liefhebbers. Daarvoor kunt u zich apart aanmelden.


Deze dag is bedoeld voor begunstigers (donateurs) van de SZH, fokkers,
(hobby)houders en andere betrokkenen bij het levend erfgoed, maar ook
alle andere mensen die levend erfgoed een warm hart toe dragen en eens scan vriendendag 2016
kennis willen maken met ons zijn van harte welkom.

Datum: Zaterdag 24 september
Locatie:    door SZH erkend educatief centrum Boerderij Wolfslaar,
Wolfslaardreef 95 in Breda

Programma
10.15 – 10.30 uur ontvangst met koffie
10.30 – 11.15 uur welkom SZH en Wolfslaar en stand van zaken SZH
11.15 – 12.15 uur ronde 1 :
Maarten Pieterse, rundveedierenarts (specialisatie verloskunde en gynaecologie)
en universitair docent landbouwhuisdieren aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht,
vertelt over voortplanting bij (zeldzame) landbouwhuisdieren, en over de ontwikkelingen,
uitdagingen en ethische aspecten die hiermee verbonden zijn.
12.15 – 13.30 uur Lunch
13.30 - 14.30 uur ronde 2:
Presentatie Ras van het jaar: de Bonte geit. Parallel aan deze SZH dag viert de
bonte geitenfokcommissie haar jaarlijkse fokkersdag op een naastgelegen terrein.
In dit uur neemt de fokcommissie ons mee in de wereld van de bonte geit.
14.30 – 15.45 uur ronde 3:

Cultuur historische wandelingen over landgoed Wolfslaar. Erik Franken, beheerder van
boerderij Wolfslaar en verhalenverteller, leidt ons over de boerderij en het landgoed en
vertelt het verhaal over de Brabantse cultuurgeschiedenis en de rassen die hier een rol in speelden.
16.00 uur borrel en afsluiting dagprogramma
17.30 uur ZeldzaamLEKKER diner in het theehuis van tante Charlotte, op
de boerderij.

Deelname
Voor deelname vragen wij een bijdrage voor de kosten van de catering.
Dat is voor het dagprogramma inclusief koffie thee en lunch 15 euro voor
volwassen en 7,50 euro voor kinderen.  De kosten voor het ZeldzaamLEKKER
diner bedragen 25 euro per persoon.

Aanmelden kan via :  http://szh.nl/agenda/szh-vriendendag-2016/

We hopen u daar te zien!
Met hartelijke groeten,

Stichting Zeldzame Huisdierrassen