Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Jaarvergadering

Op vrijdag 8 januari 2016 houdt Stichting Roodbont Fries Vee haar jaarvergadering. Hieronder vindt u de uitnodiging.

 

Uitnodiging voor alle donateurs, deelnemers, adressanten en belangstellenden.

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst.

Deze wordt gehouden in dorpshuis De Trilker

Marsherne 10 te Poppingawier

Op vrijdag 8 januari 2016 om 20.00 uur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Agenda

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Verslag van de jaarvergadering gehouden op 3 januari 2015 (zie bijlage).

4. Jaarverslag 2015 (zie bijlage).

5. Verslag van de penningmeester. (wordt op de vergadering uitgedeeld).

6. Presentatie "Stierenboek Fries Roodbont Vee".

7. Stand van zaken Stichting Roodbont Fries Vee.

 

Pauze

8. Lezing door Theo Mulder. Mulder Het bedrijf  "Mulder Agro"streeft naar een beter "bodem­leven". Een gezonder gewas, en daardoor ook een
    gezonder leven, begint bij een gezonde bodem. "De bodem is de maag van uw gewas!" is zijn motto. En onze koeien lopen graag op een
    gezonde bodem. Wilt u meer weten dan 'moet' u komen .

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

 

W. Grit, secretaris

De Nije Herne 10

8831ZS  Winsum (Fr.)

grit@filternet.nl">grit@filternet.nl

tel. 0517- 34 20 50