Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Donateursvergadering

Op maandag 30 december a.s. houden we onze jaarlijkse donateursvergadering in dorpshuis de Trilker in Poppenwier.

De avond begint om 20.00 uur. Naast het officiële gedeelte hebben we ook een spreker uitgenodigd. Nadere informatie over de invulling van de avond volgt.
Noteer deze datum vast in uw agenda.
Onze donateurs ontvangen binnenkort een uitnodiging.
Uiteraard zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom!