Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Rood bont fries vee - Actueel - Nieuws

01-01-2020 - Nieuwjaarsbespiegeling
Revival van de Nederlandse koe!?

12-12-2019 - Dierpremie melkgevende koeien
Op 11 december jl. is bekend geworden dat er een dierpremie komt voor melkgevende koeien van de zeldzame rassen Fries Roodbont, Fries Hollands, Brandrood, Blaarkop, Lakenvelder - min 87,5%.

10-12-2019 - Hij is er weer!
Nieuwsbrief nummer 12 is uit en hij staat weer boordevol met nieuws:

10-12-2019 - Uitnodiging jaarbijeenkomst
Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst Fries Roodbont Vee op woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur.
Adres: De Trilker, Marsherne 2, 9013 CG POPPENWIER

02-04-2019 - Eerste fokcentrum Fries roodbonte koeien
Familie Woldring in Haren wordt het eerste fokcentrum Fries Roodbonte koeien.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen heeft de familie Woldring in Haren het predikaat Erkend Fokcentrum toegekend.

12-07-2018 - Tweede Kamer kiest voor ondersteuning van de oer-Nederlandse rundveerassen in het fosfaatdebat
Oer-Hollandse veerassen, zoals Fries Roosbont Vee, krijgen in de toekomst een financiële ondersteuning. Dat heeft de Tweede kamer in een motie aan minister Schouten opgedragen. De inzet is een jaarlijkse premie van € 200,- voor deze zeldzame koeien. De minister heeft aangegeven dat dit niet eerder dan 2020 in zou kunnen gaan. Wij vinden dat dit eerder in moet gaan. We zijn daarover nog in overleg.
Onze vraag om een uitzondering in de fosfaatwetgeving te krijgen is niet gehonoreerd.
In bijgaand persbericht geeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) weer hoe de stand van zaken is.

27-06-2018 - Wel sympathie voor de koeien maar huiverig voor aanpassing wet
Ook het Friesch Dagblad heeft 26 juni jl. aandacht besteed aan de fosfaatwet m.b.t. oude koeienrassen. Lees hieronder het volledige artikel.

20-06-2018 - Kalfjes te koop?
We krijgen veel vragen of er ook Fries Roodbonte kalfjes te koop zijn.

13-06-2018 - En we noemen haar...
Het pasgeboren kalfje bij boer Jaring Brunia heeft haar naam gekregen: Jeltjse.

13-06-2018 - Oproep: wie wil meedenken?
Beleefboerderij voor Fries Roodbonte koeien.

Tijdens een van de vorige uitzendingen van Omrop Fryslân is een oproep gedaan om ideeën aan te dragen om de Fries Roodbonte koe meer aandacht te geven. Een paar ideeën kwamen bij elkaar en kunnen samengevat worden in een "Beleefboerderij" voor Fries Roodbonte koeien, met daarbij misschien wel een eigen vlees-, kaas- en zuivellijn.

28-04-2018 - Beleefcentrum Roodbont Fries Vee
Het voortbestaan van het Roodbont Friese Vee staat onder druk. Stichting Behoud van het Roodbont Fries Vee, marketingexpert Wytze Visser en Omrop Fryslân willen een beleefcentrum maken voor het ras.

28-04-2018 - Keningin fan de greide
Schrijver Ferdinand de Jong besteedt in zijn column voor Omrop Fryslân aandacht aan het Roodbont Fries Vee.

15-03-2018 - "Dubbeldoelkoe is terecht weer hip"
In De Boerderij van 14 maart 2018 is onderstaand artikel van Claudia de Wit, dierenarts en zelfzuivelaar in Montfoort, gepubliceerd.

15-02-2018 - Dubbeldoelrassen zijn van waarde
Op de website van de universiteit van Wageningen heeft het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) een artikel gepubliceerd over de waarde van dubbeldoelrassen in relatie tot de emissie van broeikasgassen.

04-10-2014 - Nieuwsbrief Roodbont Fries Vee
Onze vierde nieuwsbrief is uit!

24-09-2014 - DNA-onderzoek beantwoordt veel vragen over het roodbont Fries vee
Met behulp van de rundveefokkerijorganisatie CRV is er op kosten van het SZH een DNA-onderzoek op de Universiteit van Luik uitgevoerd.

16-09-2014 - Vriendendag Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Op zaterdag 4 oktober houdt de Stichting Zeldzame Huisdierrassen haar jaarlijkse vriendendag.

04-09-2014 - Nieuwsbrief Rispens State

24-06-2014 - Rispens State vier 10-jarig jubileum
Boerderij Rispens State fokt alweer tien jaar actief roodbont Fries vee. In het laatste weekend van juni vieren ze hun jubileum.

11-06-2014 - Zeldzame boerderijhuisdieren gezocht
Stichting Zeldzame Huisdieren roept iedereen op om zeldzame boerderijhuisdieren op de kaart te zetten.

27-03-2014 - Daar is 'ie weer: de nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 3 is uit. Nieuwsgierig naar de inhoud?

01-01-2014 - Bestuur zoekt versterking
De wereld van de Roodbont Friese koe is volop in beweging en we kunnen nog wel wat hulp gebruiken.

13-12-2013 - De mooiste stier van 2013!
Dat Epke een roodbonte kanjer is, weten we al.
Nu staat het ook zwart op wit!

16-11-2013 - Donateursvergadering
Op maandag 30 december a.s. houden we onze jaarlijkse donateursvergadering in dorpshuis de Trilker in Poppenwier.

23-10-2013 - De Heidepleats in het nieuws
In de Jouster Courant van september jl. is een artikel verschenen over roodbont Fries vee op de Heidepleats.