Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Uitnodiging excursie Fries Roodbont Vee: zaterdag 20 oktober 2018

Uitnodiging voor alle donateurs, deelnemers, adressanten en belangstellenden.


De jaarlijkse bijeenkomst Fries Roodbont Vee.


Zaterdag 20 oktober 2018 om 10.30 uur:
Adres: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, 8433 KV HAULERWIJK


’s Ochtends presentatie van Gerbrand van Burgsteden (CRV) over fokkerijzaken en de nieuwe regels voor stamboekregistratie.

Aansluitend lunch.
’s Middags excursie naar fam. de Boer,  Slinke 13, 8433 LW Haulerwijk. Vanaf 13.30 uur. 

 

Meer informatie en aanmelden? Ga naar het nieuwsbericht .